Waarom

De overgang van vmbo naar mbo is voor veel jongeren een grote verandering. Uit onderzoek is gebleken dat er steeds meer jongeren zijn die belemmeringen ervaren. Ze kampen met problemen op het gebied van: persoonlijk vlak (gezin, familie en omgeving), financiën, studievaardigheden en leerbeperkingen. Het gevolg is ongeoorloofd verzuim, vroegtijdig schooluitval of een verlenging van de opleidingsduur.

Vanuit het Ministerie van Onderwijs heeft het MBO de opdracht gekregen reguliere studenten effectiever en efficiënter te begeleiden en zoveel mogelijk onderwijs op maat te verzorgen. Op deze manier kunnen kansrijke jongeren met een beperking een regulier MBO traject volgen en met succes afronden.

Jij, als HBO student van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, kunt ons hierbij helpen! Da Vinci College biedt je een unieke leerplek waarin je als studiecoach je beroepstaken kunt uitoefenen en trainen. Je wordt begeleid door een geschoolde docent en werkt samen met het servicecentrum en aangesloten ambulante begeleiding.